Inreda förrådet på bästa sätt

Förråd brukar vara det där utrymmet dit man helst inte vill ta med någon då det kan vara väldigt dålig ordning. Ett utrymme i exempelvis källaren som får agera förråd är dessutom väldigt ofta ett område som sällan eller aldrig får någon kärlek. Saker som merida elcyklar trängs tillsammans med urväxta barnkläder och gamla blomkrukor. Färgerna på väggarna är original från när huset byggdes liksom förvarings lösningarna. Förrådet blir som alla andra utrymmen i huset, mycket roligare att vistas i om det får en anpassning och uppfinning istället för att bara trycka in saker på hög.

Inte för alla men för väldigt många börjar hela anpassningen av förrådet med en rejäl städning och rensning. Det är väldigt lätt hänt att man bara ställer in saker på ren rutin men aldrig rensar ur. Gå igenom och spara bara det som behövs, resten går att både skänka och sälja så det kan komma till användning för andra personer istället. Då har man sedan frigjort en hel del utrymme.

Börja med och titta på den färg som är i förrådet. Är det mörkt och väldigt tråkigt kan en ljus färg göra att utrymmet känns större bars därför. Gå också igenom den belysning som är, bra lampor som ger ett upplyst utrymme brukar göra väldigt mycket. Tänk sedan förvaring. Hyllor, krokar och lådor. Anpassa det utrymme för förvaring som finns utifrån det som ska förvaras. Svårare än så är det inte och få ett trevligt förråd och använda sig av.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *