Semester på hemmaplan

För de flesta personer har det blivit uppenbart att dessa föränderliga tider kommer att fortsätta vara avvikande under en överskådlig tid. Kanske i sådan stor utsträckning att de sorts levnadsmönster vi hittills har tagit för givet kommer att förändras. Även om det inte blivit alltför tydligt på bred front, så ser man definitivt förändringar i internationella resemönster. Turligt nog finns det oerhört många prisvärda och tillgängliga sevärdheter i Sverige. Detta har nog bidragit till att vi svenskar inte känt oss lika isolerade och utsatta som personer i många andra länder. För i oroliga tider var Sverige tydligt med att välja en mer öppensinnad väg. Kanske för att rörelsebegränsningar helt enkelt känns för främmande för svenskar.

Hur som helst så kommer många att behöva ta ställning till hur de vill spendera kommande semestermånader. Och när det är högst oklart huruvida det kommer att vara möjligt att resa runt i världen så bestämmer sig många redan nu för att stanna i hemlandet och göra det bästa av situationen. Huruvida det är rätt val för dig och din familj är däremot något som du själv måste ta ställning till.

Vad vi kan konstatera är att det finns oerhört många spännande möjligheter att uppleva Sverige. Under rådande förutsättningarna kan det även bli billigare och mer på egna villkor, vilket ytterligare har lockat folk till att välja en semester i Sverige. Vi uppmuntrar alla att överväga om det inte faktiskt vore rätt val, för inte bara är det en chans att uppleva en del av landet som man har missat utan man stöttar även lokala företagare i dessa svåra tider.